COOKIES
Szanowni Państwo, ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Państwa przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwoZeelandia jest dostawcą produktów wysokiej jakości oraz usług, które odpowiadają oczekiwaniom klientów. Satysfakcja klienta jest najważniejszym wskaźnikiem oceny jakości funkcjonowania Zeelandii na rynku. W sferze jakości produktów kluczową kwestią jest dla nas bezpieczeństwo żywności- bezpieczeństwo żywności musi być bezdyskusyjne. W pełni respektujemy zasady prawne dotyczące żywności oraz wytyczne krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających producentów wyrobów żywnościowych. Również w bieżącym funkcjonowaniu firmy kierujemy się zasadą wyboru takich rozwiązań, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo naszym pracownikom oraz środowisku naturalnemu.

 

Normy i certyfikaty 

ISO 2017

ISO 22000

Certyfikat przyznany Zeelandii przez Bureau Veritas Certification potwierdza zgodność systemu jakości Zeelandii z międzynarodową norma ISO 22000, która opisuje wymagania dla każdej organizacji uczestniczącej w łańcuchu żywnościowym oraz wprowadza ujednolicony i globalnie zharmonizowany standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności. Uwzględniono w niej wszystkie zalecenia odnoszące się do systemu HACCP zawarte w przewodniku Komisji Kodeksu Żywnościowego WHO oraz wymagania dla tzw. Dobrej Praktyki Produkcyjnej/Dobrej Praktyki Higienicznej.

 

BRC BRC 2017

W sierpniu 2013 roku firma Zeelandia uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem BRC (British Retail Consortium) na poziomie zaliczenia A. Standard ten jest regularnie uaktualniany. BRC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary bezpieczeństwa żywności i legalności produktu. Ponadto, integruje on przepisy zawarte w normach serii ISO 9000, w systemie HACCP oraz w zasadach dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP), definiując równocześnie szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego.

 

RSPOBRC

RSPO to nazwa systemu certyfikacji produktów i jednocześnie organizacji The Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO  (w wolnym tłumaczeniu: Porozumienie dla Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego). Celem działalności RSPO jest wdrażanie i rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania na każdym etapie łańcucha dostaw. RSPO skupia swoje działania na promowaniu oleju palmowego, pochodzącego z plantacji dbających o środowisko naturalne oraz odpowiednie warunki pracy i życia pracowników plantacji palm.

W sierpniu 2016 roku firma Zeelandia uzyskała certyfikat RSPO potwierdzający spełnienie standardów organizacji RSPO na poziomie SG i MB. Dzięki certyfikatowi Zeelandia może dostarczać swoim klientom produkty z certyfikatem RSPO i lepiej odpowiadać na potrzeby świadomych konsumentów. Certyfikat jest także wyrazem zaangażowania i dążenia firmy do promowania zrównoważonych standardów w przemyśle spożywczym. 

 

Certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami można pobrać poniżej: